BrainBrush

Naší vizí je budoucí generace mladých, kteří mají odvahu a sebevědomí uspět a zároveň rozumí hodnotám jako férovost a spolupráce.

Smysl vidíme v tom, že pokud je společnost složená ze sebevědomých lidí sladěných na společných hodnotách, je tato společnost přirozeně tvůrčí, otevřená a má chuť posouvat vpřed nejen sebe, ale i svět kolem ní.

Co děláme?

  • Profesionálně vedené workshopy

  • Rozvíjíme potenciál a talent dětí a dospívajících 

  • Zvyšujeme jejich sebevědomí a sebeuvědomění 

  • Pomáháme s kariérním poradenstvím a směřování do budoucna

  • Rozvíjíme pedagogy a ředitele škol

  • Rozvíjíme sportovní trenéry v klubech a členy sportovních klubů

  • Nabízíme pomoc v rozvoji moderních výukových metod

Kdo stojí za projektem?

Roman Šmiřák

Věřím, že přicházíme na svět s vlastním vnitřním kompasem, jakou cestou se chceme a máme životem vydat. Každé dítě má svůj talent a jedinečnost a nejdůležitější je pomoci jim zbavit se mylných přesvědčení o sobě a o světě, která do sebe od narození nevědomky absorbují. Náš program a koučink je proto očistným kartáčem na mozek.

Zuzka Zvěřinská

Jako ředitelka akreditované školy modelek jsem se naučila, jak zdravá sebedůvěra ovlivňuje konečný výsledek a jak fyzické tělo ženy je mnohdy chybně vnímáno jako pilíř všeho bytí. Jako motivátor a školitel pro mezilidské vztahy jsem si uvědomila, že lidé jsou fajn a za každým člověkem je jedinečný příběh. Jako kouč sportovců chápu, že úspěch je odrazem našeho myšlení, představivosti a tvrdé práce. Maličkosti neznamenají mnoho, znamenají úplně všechno. Má rodina mě učí, že moudrost je v konání. 

Radovan Vladík

Snažím se dělat čest svému jménu a prostě se radovat ze života. Poznal jsem, jaké to je být učitelem, ředitelem školy, lektorem, analytikem ve Škoda Auto a spousty dalšího. Jsem vděčný za všechnu tu různobarevnost v mém životě.  Svět kolem nás není černobílý a každý z nás je cenný originál, který má možnost naplnit svůj život přesně tím, proč byl stvořen.

Katka Gruňová

Během 10 let mého působení v oblasti náboru jsem zažila různé fáze pracovního trhu. Nicméně nezávisle na tom jsem vždy slyšela od firem, že nejsou vhodní kandidáti. Na druhé straně absolventi říkají, že mají těžší postavení na trhu, nebo co víc, že vlastně neví, co chtějí dělat. Otázka, proč se tyto dvě strany nevidí, mě vedla k práci se studenty a absolventy. Pomáhám jim nacházet jejich silné stránky, potřeby a motivaci tak, aby měli odvahu si říct o pozici přesně takovou, jaká je bude naplňovat. 

Radek Gajdušek

Rád inspiruji ostatní, předávám jim zábavnou formou své zkušenosti a pomáhám objevovat svět tak, aby si v něm nalezli tu pravou vášeň. Od dětství se věnuji skautingu, začínal jsem jako člen oddílu, později působil jako skautský vedoucí. Z praxe vím, jak je důležité, aby děti a mládež měli kolem sebe dobré příklady a vzory, které je nasměrují správným směrem, a proto jsem velmi rád, že mohu být součástí projektu BrainBrush.

Jak to děláme?

Letní škola podnikání

Společné setkání učitelů a žáků středních škol mimo jejich běžné prostředí pod záštitou Moravskoslezského kraje. Cílem je představit moderní principy podnikání a posílít myšlenku partnerství učitel-žák.

„V červnu 2019 se mi naskytla možnost zúčastnit se Letní školy podnikání pod vedením RainFellows. Program akce byl poměrně intenzivní a končil až ve večerních hodinách. V první části jsme se vzájemně představili a řekli, čím bychom v budoucnu chtěli být. Toto rozhodnutí jsme se naučili obhájit a nestydět se za něj. Zprvu jsem se bála vyjádřit svůj názor, jelikož bych v budoucnu chtěla být ,,lesníkem“ a ve většině případů jsem se setkala jen s výsměchem, ale po LŠP toto hrdě sděluji a nestydím se. Další významnou stopu ve mně zanechala typologie osobnosti podle Junga a také seznámení s technikami Lean a Agile, které se dnes zavádějí do mnoho firem. Za tento obrovský zážitek jsem nesmírně ráda a ještě dlouho na něj budu s radostí vzpomínat.“

  Veronika Paseková, 17 let (student)

„Akce byla výborně zorganizovaná a vedli ji profesionální lektoři z RainFellows. Pro mne to bylo zajímavé zpestření před koncem školního roku a načerpal jsem spoustu nových nápadů a také další motivaci do učitelské praxe. Ocenil bych také možnost strávit čas společně se studenty a příležitost poznat se s nimi i jinak než jen v prostředí školní třídy. Byl to zkrátka zajímavý mix formálního a neformálního – vzdělávat se, ale v příjemném prostředí, formou her a s fajn lidmi. Obě studentky, které se workshopu účastnily se mnou, odjížděly nadšené. Letní školu podnikání od RainFellows můžu všem jen doporučit.“

Roman Blaha, 43 let (učitel)

„Děkuji za smysluplnou akci, která měla náboj. Akce byla realizována v rámci aktivit projektu: Krajský akční plán rozvoje vzdělávání MSK.“

Aneta Krakovková Raděvičová, Moravskoslezský kraj

Můžeš podnikat

Sada přednášek a workshopů pro studenty středních škol s cílem motivovat je k podnikání osobními příběhy.

“Největší wow pro mě byla typologie osobnosti.”

“Táta má firmu, budu těžit z obchodních dovedností. Bylo to přínosné, díky.”

“Jste úžasní v tom, co děláte a budu šťastná když v tom budete pokračovat.”

“Nejdůležitější pro mě byla typologie osobnosti, protože nejdůležitější je poznat sám sebe.”

účastníci workshopů

Mentální trénink sportovních klubů

Individuální a týmový mentální trénink sportovních klubů různých odvětví. Pracujeme s trenéry, hráči, dorostem i mládeží.

„V práci trenéra mládeže se často setkáváme s chybami v mentálním nastavení mladých hráčů. Mentální příprava je důležitou součástí sportovního tréninku a příprava s Rainfellows nám ukazuje cesty, jak odstranit některé nedostatky, které brání dosažení sportovních cílů mladých hráčů. Na každém setkání zjišťujeme, kolik nových obzorů v rozvoji vlastních schopností a schopností hráčů máme před sebou a spolupráce se zkušenými odborníky nám umožňuje nás těmito obzory provést. Mentální trénink s „kamarády do deště“ se stal důležitým impulzem do další trenérské práce.“

Mojmír Trličík – Hlavní trenér A-mužstva, HC Vítkovice Ridera