Zefektivněte chod firmy

“Vytěžte maximum z toho, co už ve firmě máte”

Každá firma/tým má skryté rezervy. Pojďme je společně odhalit a vytěžit maximum z toho, co už máme k dispozici. Nikoliv větším nasazením a dřinou, ale chytře a udržitelně zaměřením na to, čeho dělat více a čeho naopak méně. S klíčovými lidmi tyto rezervy rychle odhalíme a aktivujeme. Razíme heslo “všichni jsme chytří, ale společně jsme geniální!”

Jak?

 1. Pomůžeme vám formulovat cíl, tzv. “dobrý výsledek”, který bude váš tým a firmu zaměřovat na to důležité.
 2. Pak svoláme společný workshop s klíčovými lidmi, kterým vás provedeme tak, abychom se všichni sladili, objevili rezervy a našli řešení.
 3. Workshop končí konkrétními akcemi co-kde-jak udělat, abychom se přiblížili dobrému výsledku.
 4. Tím, že se klíčoví lidé budou podílet na řešení, jej automaticky vezmou za své.
 5. Realizace je pak dílem velmi krátké doby. Typicky jsou výsledky vidět v praxi do jednoho měsíce.

Co se typicky děje? (detail)

 1. Během 2-4 hodin s vámi, jako zadavatelem, formulujeme “dobrý výsledek” včetně kritérií, podle kterých vyhodnotíme, zda jsme jej dosáhli nebo ne. Tento dobrý výsledek bude nám všem pomáhat se zaměřit na to důležité a neztratit se v detailech.
 2. Uspořádáme 1-2 denní workshop s klíčovými lidmi
  1. Představíme si dobrý výsledek, sladíme se a vzbudíme v lidech pocit naléhavosti.
  2. Provedeme účastníky poutavou simulací, v níž zažijí mechanismy a principy, které pak budou aplikovat na své týmy, firmy.
  3. Prožité principy a mechanismy použijeme pro odhalení nových témat – rezerv.
  4. Témata společně zprioritizujeme vůči společnému cíli – dobrému výsledku
  5. Vybraná témata rozpracujeme – od “dobrého výsledku tématu”, přes zaměření na nejpřínosnější část tématu (MVP – Minimum Viable Product) až po konkrétní akce.
  6. Určíme si vlastníky témat a shodneme se na způsobu práce, který dostane témata do praxe.
  7. Dohodneme se, kdy se sejdeme nad tématy, abychom vyhodnotili jejich dopad.
 3. Témata a jejich akce dostanou prostor na realizaci, typicky jeden měsíc.
 4. Společně vyhodnotíme dopad akcí a znovu se zaměříme na “dobrý výsledek”, případně vykopneme další prioritní témata.

Tímto vším vás provedeme tak, aby měla celá iniciativa měřitelný dopad. Současně vám předáme všechny techniky a nástroje tak, abyste v iniciativě mohli samostatně pokračovat bez nás. Tento systém trvalého zlepšování je totiž nikdy nekončící práce, která se nekonečně vyplatí.

Reference

tbd

<< CHCI VĚDĚT VÍCE  >>