Vztahy na prvním místě

Vztahy, vztahy a zase vztahy. Jsme pro ně stvořeni a přitom nám dělají v životě tolik radosti i trápení zároveň. Neexistuje vztah, který by nebyl podroben nestálým zkouškám v podobě menších či větších konfliktů, díky nímž buď roste nebo oslabuje. Mít nesoulad v tom, jak každý z nás vnímá realitu je naprosto běžnou součástí každodennímu života. Za odlišností stojí často naše nejhlubší osobní přesvědčení, které jsou v rozporu s přesvědčeními druhé strany a je to tak vlastně v pořádku. Často si říkáme: “Tak jsem tedy divný já – nebo ten druhý” ?  

Nezřídka nesoulad s druhým člověkem na nás působí silně negativně a máme z něj strach, protože odlišný názor a nesouhlas vnímáme jako odmítnutí nepřijetí druhou stranou. Tímto postojem dáváme průchod k roztáčení negativní spirály konfliktu a k eskalaci celé situace. Problém není ani tak v konfliktu samotném, protože dřív nebo později v jakémkoliv vztahu dojde. Důležitý je zmiňovaný postoj k němu.  Pokud se nám podaří na konflikt nahlížet jako na možnost o vztah bojovat a neztratit ho, jako možnost náš vztah posunou či prohloubit, vytěžíme ze situace mohem více než jen fakt  “že si prostě nerozumíme”. 

Vhodně a citlivě řízený konflikt je velká příležitost pro náš osobní i společný růst. Dává nám možnost se podívat na situaci ze zcela jiného úhlu pohledu, celá situace může dostat najednou úplně jiný náboj a význam, díky “novému” poznání se učíme životní pokoře a vnímat svět a lidé kolem sebe ve zcela jiném a hlubším kontextu. Za naši dlouholetou praxi jsme poznali, že dává smysl za vztahy bojovat, protože jsou tím nejcennějším, co v životě máme. I v pracovním prostředí platí, že nejčastěji lidé odchází kvůli vztahům. Jedním z bitevních polí vztahů jsou konflikty a jejich úspěšné zvládnutí ať jsou doma či v práci.

Součástí naší práce je právě jak konflikty úspěšně zvládat a efektivně řešit. Proto jsou přirozenou součástí našeho portfolia  služby vztahová mediace či životní koučink zaměřené jak na  osobní tak firemní oblast.