Petr Svoboda

RainFellows jsou profesionálové s dovednostmi velké rozmanitosti, jež roustoucí společnosti tolik potřebují. S RainFellows jsme zavedli agilní vývoj software i pevně vědomou agilní formu řízení celé společnosti. Právě to bylo tolik potřebnou součástí našeho přerodu z lokální společnosti na společnost globální.