Scaled Agile Game

Firmy a týmy, které se zajímají o Agilitu často dojdou do bodu, kde jim základní rámce a techniky nestačí. Když máte deset týmů, tak jednoduchý SCRUM nedává moc odpovědí k organizaci jejich práce a individuální týmové odhady se jen těžce skládají do celofiremní roadmapy. Sice se dá iterativně tvořit takovýto proces, ale ne vždy je na to čas.Právě pro tyto případy existuje řada rámců pro takzvané Škálování Agility (Scaled Agile) – například Scaled Agile Framework SAFe, LeSS, Spotify přístup a další.

V rámci RainFellows workshopu Umění Škálovat Agile si s námi zažijete, co takové škálování obnáší, s čím je třeba pracovat, jaké přístupy a procesy je třeba změnit a jaká přesvědčení je třeba si ověřit.

Účastníci se stanou na den členy týmů v komplikovaném řetězci spolupracujících firem. Jejich práce bude silně závislá na ostatních týmech a sám o sobě člověk nevyhraje. Budou muset sáhnout k technikám škálování a “vynalézt” si přístupy, které je dovedou k úspěšnému cíli.

V odpolední části pak zážitky zarámujeme v reflexi a “vytvoříme” si na základě zkušeností vlastní rámec pro škálování. Tento porovnáme s existujícími rámci z praxe a probereme jejich výhody a nevýhody. V závěru vygenerujeme s účastníky jejich lekce, kterými naučené mohou přenést do praxe.

 

Účastníci si zažijí:

  • Orientaci v komplikovaných mezi-týmových závislostech
  • Jak si sladit dodávky napříč firmou
  • Jak škálovat Agile – ceremonie, backlogy, týmy a artefakty
  • Co jsou pojmy jako QBR, OKR a Tribe
  • Škálované role – které jsou a nejsou potřeba
  • Jaká jsou přesvědčení, která podporují škálování – jak pracovat s postojem “to není moje zodpovědnost”
  • Rozdíl plán vs plánování vs realita
  • Síla trvalého zlepšování (Kaizen) a jak na to jednoduše

Účastníci by předem měli znát

  • Základy Agility – proč Agilita, SCRUM, plánování, iterace, odhady, retrospektiva
  • Kulturní úrovně týmu – Kmenové vůdcovství – zejména úrovně 2-4

Agenda

09:00 – 14:00

Simulace Škálovaný Agile

Simulace složitého prostředí mnoha týmů – hledáme cestu jak i přesto dosáhnout svižně výsledku

14:00 –

15:00

Reflexe lekcí a agilních principů ve hře, Náš škálovací rámec

Mapování principů, objevených díky účasti na hře, na Agilitu, což vede k hlubší reflexi a porozumění. Mapování škálovacího rámce, který jsme si ve hře vytvořili.

15:00 – 

16:00

Škálovací rámce teoreticky

Jaké existují škálovací rámce, jejich zběžné porovnání a hlavní výhody

16:00 – 17:00

Přenos do praxe

Co z naučeného si mohu přenést do praxe a jak. Kde na to stačím sám a kde potřebuji ostatní.

Detaily

Počet účastníků: 8-16

Prezenčně nebo online: pouze prezenčně    

Cena: 59.000,- CZK + DPH

Garant

Expertem na Škálování Agility je u nás Honza. Naváhejte mu zavolat, rád Vám vysvětlí detaily, nebo naplánuje termín.  +420725382177