Je září 2016 a my obědváme spolu s Liborem Mertlem (ComAp) a Martinem Paličkou (Etnetera) a já cítím velkou vděčnost, že se taková setkání dějí. Energická diskuze, kde cokoliv je řečeno, mám pocit, že se má vytesat do kamene. A Honza Slavíček klade dál geniální dotazy a posouvá naše myšlenky do zcela nových sfér.

Máme za sebou první rok BusinessCon a s pány tu při obědě připravujeme II. ročník konference v říjnu. BusinessCon je o setkávání majitelů středně velkých firem, kteří mezi sebou sdílejí své zkušenosti, myšlenky, učí se od sebe navzájem. To vyžaduje sestoupení z výšin ega “já si to musím udělat sám” do pokory, otevřenosti a zranitelnosti (co když se ukáže,že to dělám špatně…) Martin na to reaguje: “To já právě raději hovořím o tom, co byl náš fail,” usmívá se doširoka a už chápu proč. “Například myšlenka autonomních týmů, ve kterých kombinujeme programátory a obchodníky, tam jsme dlouho bojovali a nakonec jsme museli odtrhnout obchodníky zpět do samostatné jednotky.” A pokračuje dalšími smutno-veselými historkami, např. jak probíhalo zveřejnění platů v Etneteře nebo jak si poprvé zaměstnanci sami rozdělovali podíl na zisku. O čem se člověk mohl dočíst akorát v knihách a v článcích tady rozebíráme s těmi, kteří to žijí.

Na vteřinu se v sobě introvertně zastavím; jeden rok BusinessConu je pro mne jako předchozích 5 let dohromady. Před očima mi proběhne příběh, jak to celé začalo.

Počátek: Jana Trdá a Kvalita ve vzdělávání

Příběh započal na podzim roku 2013. Náš společný klient mi doporučil sejít se s Janou Trdou, majitelkou vzdělávačky Erudio Patria. A jelikož RainFellows taky dělá něco málo do vzdělávání, řekli jsme si, proč nezajít spolu na oběd. Oběd (tuším ve Staré kuželně, nebo to bylo MaMa restaurant?) nám odhalil mnoho společných hodnot a přístupů (což byl důvod, proč mi tenkrát klient doporučil ji kontaktovat), proto jsme si řekli – sic konkurenti, pojďme spolu udělat společný projekt, který by nikdo z nás sám za sebe neudělal nebo by se hodně nadřel. Nechali jsme to uzrát a na jaře 2014 přišla Jana s nápadem uspořádat společně konferenci pro HR Kvalita ve vzdělávání. V té době jsem se poprvé potkal i s Tomášem Buchwaldkem (NaStejneLodi.czPatrioti MSK) a opakoval se stejný myšlenkový pochod – pojďme udělat společný projekt, který posune nejen nás, ale i náš rodný kraj. Postupně se přidali další lidé a projekt konference se v září 2014 stal (pro nás) nečekanou senzací.

7

Byla to pozitivní karma spolupráce, která vedla k nečekaně kladné odezvě. Slyšeli jsme zpětnou vazbu typu: “Touto konferencí jste pro mne nastavili nový standard, podle kterého budu posuzovat jakoukoliv další konferenci.” Od zaměstnanců Gongu (DOV), kde se konference odehrávala, jsme slyšeli poznámky: “Máme tady spoustu akcí, ale aby všichni byli dva dny v posluchárně, diskutovali zapáleně i o přestávkách, aby se nikdo průběžně nezašíval s mobilem nebo počítačem, to jsme ještě neviděli.” Dozvuky konference trvaly několik následujících měsíců.

Zrod myšlenky BusinessCon

Byli jsme na sebe pyšní. Po konferenci jsme všichni cítili, že jsme vyzráli na novou úroveň. Troufli jsme si na něco nového, velkého, udělali jsme to společně a povedlo se. Věděli jsme, že ten pocit chceme zopakovat. Proto jsme v únoru 2014 přemýšleli, kam to v roce 2015 posunout. Hlavní hodnotou, ve kterou jsme společně s Janou věřili, byla efektivita – aby celá akce měla nějaký reálný efekt, dopad. V tu chvíli jsme si (především díky Martymu) položili otázku: kdo je v podnikatelském sektoru největším potenciálním hybatelem změn, kde je skrytý největší potenciál? HR? – To často vytváří pouze soft nádstavbu a neovlivní jádro fungování firmy. Nemá rozhodovací pravomoc. Management velkých firem? – Ten často vykonává strategii zahraniční matky a nemá chuť na sebe brát riziko. Vedení velkých firem? – Tady již existují pevné vztahy a dostávají dost podpory ve formě dotací a pozornosti státu a médií. Malé nebo začínající firmy? – Možná za 5 nebo 10 let. Jestli vůbec. Vypadlo nám jednoznačně – jestli chceme způsobit změnu, potřebujeme se zaměřit na majitele středních firem.

Na tuto myšlenku jsme začali přitahovat další členy týmu, který jsme pojmenovali “jádro”, neboli Core team. První schůzky na jaře 2015 byly zaměřené na formulování vize a hodnot, které nás mají spojovat. Vznikl také název BusinessCon (přišel s tím tuším Jirka Kratochvíl) neboli zkratka Business konference. Prostě a jednoduše.

Cvičení, které jsme tenkrát zaměřili na definování našich osobních hodnot, ukázalo tyto hodnoty vzácně jednotné a společné pro nás všechny:

BusinessCon strategický dokument

Další důležité cvičení bylo pojmenování vize, neboli čeho chceme v roce 2025 dosáhnout. Marty to zjednodušil odkazem na Kmenovou kulturní typologii Dave Logena, konkrétně posun podnikatelské kultury úrovně 3 – Já sám jsem skvělý, směrem k úrovni 4 – My jsme skvělí:

BusinessCon strategický dokument (1)

Tato vize a hodnoty postupně přilákaly (a odlákaly) další lidi. Proto jsme sestavili stabilní jádro a vytvořili další úroveň – rozšířený kruh neboli Extended team. Je to prostor pro ty, kteří se chtějí po ověření stát členy jádra (inkubátor) nebo jsou podporovateli myšlenky BusinessCon, ale nemohou nebo nechtějí být aktivními členy jádra.

bc_kruhy

Další úvaha byla – jestli chceme připravit hodnotný obsah pro majitelé středních firem, musíme takové mít ve svém středu. Definovali jsme roli Patrona jako majitele střední firmy, který se stává součástí rozšiřeného týmu, postaví se za myšlenku BusinessCon a pomáhá jádru sestavit správný obsah. Zároveň vystoupí na konferenci jako řečník nebo aktivní diskutující u kulatého stolu. Pojem řečník jsme ale upozadili a na popředí jsme vystavili pouze roli Patron, jako člen rozšířeného kruhu neboli Extended team.

Obsahově jsme chtěli dodržet koncept první konference: 6 velmi krátkých (15min) přednášek a více než 70% času strávit v moderovaných diskuzních kruzích. Druhý den dopoledne pak dosáhnout ještě konkrétnějších výstupů na zacílených workshopech. Prostě nejvíc si vždycky odneseme z živé diskuze v menším kroužku (10-15 lidí). Je to daleko přijemnější, atkivnější forma, než pasivně poslouchat přednášku. To nám potvrdil každý, komu jsme myšlneku prezentovali.

Zároveň jsme od začátku stavěli celý roční cyklus s centrem v podobě říjnové konference, třemi kvartálními podvečerními kluby (mini forma konference) a měsíčními obědy. Myšlenka byla: požadovanou změnu, naplnění vize nezajistí jednorázová akce, ale trvalá pozornost během roku.

Takhle to nakonec vypadalo v říjnu 2015 na Čeladné a na klubech 2016: Video z konference 2015 a klubů 2016.

Na každém setkání tak vytváříme prostor pro sdílení, učení se jeden od druhého a tím i žití základních hodnot, které jsme si pojmenovali na začátku. Tím dochází k budování vztahů na základě těchto hodnot a potvrzení, že nás tyto hodnoty společně posouvají někam dál. Takovýto model komunitního propojování, vytváření větších celků, je jednoznačným trendem jak v ekonomice, vědě, tak ve společnosti.

Současnost

Jsem zpět v září 2016 a my stále sedíme na obědě v Praze se dvěmi ze čtyř Patronů II. ročníku konference. Bude to I. výroční setkání, které uzavírá I. rok cyklu BusinessCon a startuje nový cyklus 2017. A protože to chceme opět posunout dál, připravili jsme několik novinek:

  1. Zhodnotíme, co se událo u členů, kteří se po celý rok účastnili setkávání.
  2. Máme Patrony: Libora Mertla, Martina Paličku a Oli a Jakuba Gondkovy. Jejich vystoupení na konferenci neproběhne formou přednášky, ale formou rozhovoru s moderátorem.
  3. Máme připravené případové studie, které se týkají témat jako: systém odměňování pro zaměstnance, identifikace černých děr v cashflow, samostatná firma (funguje i když tam nejsem) a další. Diskuze v kruzích jsou pak přišpendlené na konkrétní případ v konkrétní firmě, ale mnoho z nás se v nich uvidí taktéž.

Chci tímto poděkovat Janě, že to na začátku rozpohybovala. Chci poděkovat všem lidem z jádra, kteří doteď každý dali BusinessConu přes 100 hodin ročně a to v situaci, kdy vedeme své vlastní podnikání; není to zrovna malá investice. Chci poděkovat všem lidem z Extended, loňským Patronům Prof. Součkovi, Jardovi Durdovi, Jardovi Drahošovi, Aleši a Dominice Samiecovým, rodině Černákových, Prof. Hótové, Aleši Buksovi, Martě Novákové. Děkuji všem účastníkům BusinesCon konference stejně jako dosavadních klubů, kteří tvořili svými diskuzemi obsah, smysl a cíl BusinessConu.

Děkuji všem vám, kteří s námi budete 14.-15.10. v Hradci nad Moravicí.

Jednou budeme vzpomínat, co zásadního se odehrálo v říjnu 2016.

Díky.

Odkazy

Podnikání se-tkáváním – koncept za BusinessCon: http://rainfellows.com/cs/podnikani-se-tkavanim/

Domovská stránka BusinessCon: http://www.businesscon.cz/

Jádro BusinessCon tvoří tito lidé

Chcete vědět, co jsou zač? Přečtěte si jejich medailonky na stránce http://www.businesscon.cz/