Postoje agilního kouče – který je ten váš?

Při agilních transformací velmi často pracujeme s agilními kouči. Buď už ve firmě existují, nebo je pomáháme draftovat, případně je sami vychováváme z řad zaměstnanců. A při práci s nimi narážíme na nejrůznější postoje.

V předchozích článcích Agilní leadership a kultura a Zrození kmenového vůdce jsme představili rámec Kmenového vůdcovství v kontextu postoje lídra a jeho vliv na kulturu firmy. Pokud toto platí pro lídry, tak pro agilní kouče to platí dvojnásob. Právě kouči jsou hybatelé změny, změnoví agenti, průvodci a nositelé nové kultury.

Pojďme se podívat na ty nejtypičtější postoje a jaký vliv mají na kulturu a celou transformaci. Najdete mezi nimi postoje vašich koučů?

Kmenové vůdcovství – popis jednotlivých úrovní je k dispozici zde

Kouč na úrovni 2 – Nesebevědomí

Kouče na úrovni 1 jsme zatím nikde nepotkali. Ani úroveň 2 u této role nebývá moc častá, ale tady už se to občas děje. Takový kouč je obvykle někým nominován a ujištěn, že to “bude dobrý”.

 • Zdroj postoje
   • Příčinou postoje oběti typicky býva pracovní nesebevědomí, pocit nedocenění a frustrace.
   • Jsem přesvědčen, že jsem oběť systému a mé štěstí má v rukou někdo jiný, nežli já.
 • Projevy
   • V chování najdeme submisivitu a držení sebe a týmu v komfortní zóně, vyhýbání se akcím a velkým změnám.
   • Slyšíte od něj/ní věty typu:
    • “To zní dobře, ALE …”
    • “NĚKDO by měl…”
    • “Ten workshop povedu, ale tu část o hodnotách RADĚJI VEZMI ty…”
   • Někdy takový kouč vypadá aktivně, vezme na sebe hromadu technických věcí, stane se týmovou sekretářkou, ale vyhýbá se oblastem, ve kterých se necítí pevně. 
 • Vnímání ostatními
  • Odpovědné role (Tribe leader/Product owner) brzy zjistí, že se na kouče nemohou spolehnout a z nouze začnou změny řešit jiným způsobem.
  • Tým na úrovni 2 je spokojen, kouč je nikam nenutí se posouvat a je to takový parťák v odboji proti vedení a změnám.
  • Tým na úrovni 3 a výše typicky odmítne takového kouče následovat a nebudou jej respektovat.
 • Příklad – poslechněte si nahrávku s agilním koučem na úrovni 2. 
  • Kontext:
   • Agilní kouč je čerstvě (3 týdny) na své pozici v bance. Tribe leader, je aktuálně grilován na schůzi boardu kvůli eskalaci dlouhodobého problému s dodávkami jednoho z týmů, který by měl AC koučovat. Tribe lead se uvolní na chvíli z grilování a zavolá agilnímu kouči, aby se poradil, co se situací dále AC dostal zprávu, že mu bude TL za chvíli volat, takže má možnost se malinko připravit.
 • Pozorování:
  • Nahrávka samozřejmě mírně do extrému vytahuje daný postoj, nicméně věříme, že je z ní poznatelný.
   • Jak se kouč postavil k té situaci? Snažil se pochopit TL? Snažil se zjistit více o situaci?
   • Jak Tribe lead vnímá Agilního kouče? Pomohl mu? Může se na kouče spolehnout?
   • Vedl hovor ke krátkodobému stabilizačnímu a dlouhodobému rozvojovému řešení?
  • Důsledek nahrávky je asi zřejmý. Tribe Lead pravděpodobně na koučem zlomí hůl. Je mu jasné, že mu kouč nepomůže a řešení situace bude na něm. To že navrhované řešení od Tribe leada je radikální teď není důležité, důležité je, že se nikam nedospělo a vzájemná důvěra je v troskách.
 • Důsledek
  • Držení sebe a týmu v komfortu a vyhýbání se výzvám nikam týmy neposouvá. Naopak to brzdí transformaci a kouč svým chováním dává ostatním špatný příklad.

Kouč na úrovni 3 – “Moje pravda”

Kouč na úrovni 3 ví, že je dobrý a má jasnou představu toho, jak má agilní organizace vypadat. To je už velký posun od předchozího postoje. Nicméně kouč úrovně 3 nerad ze svého ideálu sleví. Často vidí věci černobíle a v lidech okolo sebe vidí nekompetentní osoby, které si za aktuální situaci mohou sami a on/ona je tady, aby vše napravil/a.

 • Zdroj postoje
   • Věřím, že jsem lepší než ostatní. Mám za sebou (několik) pracovní zkušenost, která mi to potvrzuje.
   • Věřím, že lidi okolo si se situací nedovedou poradit, proto jsem tu já a já si s tím taky poradím.
 • Projevy
   • V chování a názorech uvidíme ostré hrany a posuzování ostatních, což mnohdy zbytečně budí mezi lidmi nepřátelství.
   • Slyšíte od něj/ní věty typu:
    • “To je špatně, mělo by to být takhle!”
    • “Uděláme to takhle!”
    • “Ti product owneři jsou katastrofa, všechny je budeme muset vyměnit!”
   • Nevědomě ostatní nerespektuje. Výjimku tvoří lidé, kteří mu dokáží, že mají větší zkušenost nebo sílu, než on/ona.
 • Vnímání ostatními
  • Odpovědné role (Tribe leader/Product owner) cítí, že se na kouče mohou spolehnout jen v některých oblastech. Hlavně v těch, kde “ostré hrany” nevadí. Ale typicky témata spojené s měkkými dovednostmi a kulturou budou stejně řešit po svém, protože kouč se svými ostrými hranami je tady trochu slonem v porcelánu.
  • Tým na úrovni 2 se typicky takového kouče obává a následuje jej ve strachu a s maskou.
  • Tým na úrovni 3 a výše typicky kvůli ostrým hranám kouče odmítne, anebo tam minimálně bude ve vzduchu viset velký otazník.
 • Příklad – poslechněte si nahrávku s agilním koučem na úrovni 3. 
 • Pozorování:
  • Jak se kouč postavil k té situaci oproti předchozí nahrávce?
  • Jak teď Tribe lead vnímá Agilního kouče?
  • Vedl hovor ke krátkodobému stabilizačnímu a dlouhodobému rozvojovému řešení?
  • Důsledek nahrávky je asi podobný předchozímu kroku. Tribe Lead asi věří v kompetence agilního kouče, ale je mu jasné, že řešení situace (a dalších krizových) bude na něm. Opět se nikam nedospělo a vzájemná důvěra je na vážkách.
 • Důsledek
  • Kouč se svojí pravdou a ostrými hranami týmy dokáže posouvat, ale spíše si mezi stakeholdery udělá nepřátele a pravděpodobně se celý posun a rozvoj bude dít v atmosféře strachu nebo alespoň nedůvěře. Každopádně bude velmi těžké s takovým koučem dosáhnout kultury MY.

Kouč na úrovni 4 – Partner

Kouč na úrovni 4 ví, že je dobrý a má jasnou představu toho, jak má agilní organizace vypadat. To je podobné s úrovní 3. Zde ale už není “velké ego”, které brání v inkluzi ostatních. Kouč na úrovni 4 má to dobré z úrovně 3, ale současně tam je obrovský přesah k celkové vizi, misi a hodnotám organizace. Kouč se v různých situacích chová jako partner, kdy je na něj spolehnutí, ale současně je tam i zrcadlo a kultivovaná zpětná vazba, pokud přání a nápady stakeholderů nejsou v souladu s vizí/hodnotami a kulturou MY.

 • Zdroj postoje
  • Věřím, že jsem skvělý/á, má zkušenost to potvrzuje, ale současně “vím, že nic nevím” a proto hodně naslouchám ostatním a snažím se pochopit jejich motivy a záměry a všechny je kultivovaně ladit směrem ke společnému cíli.
  • Věřím, že lidi okolo mě si dokáží poradit, pokud dostanou povzbuzení a podporu.
  • Věřím, že nejlepším koučem budu tehdy, kdy sám sebe udělám postradatelným, tzn. že organizace i jednotlivci budou systematicky řešit věci v souladu se stejnými principy.
 • Projevy
  • V chování a názorech uvidíme moudrost a inkluzi, která dokáže zklidnit i krizové situace.
  • Slyšíte od něj/ní věty typu:
   • “Co bys navrhnul a proč?”
   • “Proč si myslíš, že je toto nejlepší řešení?”
   • “Jasně, pojďme do toho…”
   • “Chápu, že to je krizová situace, ale uklidněme se. Určitě spolu na něco přijdeme…”
 • Vnímání ostatními
  • Odpovědné role (Tribe leader/Product owner) cítí, že se na kouče mohou spolehnout ve všech směrech, protože přijímá spoluzodpovědnost za společný cíl a vždy hledá win-win řešení s ohledem pohledy všech stakeholderů.
  • Je to prostě parťák do nepohody. Dokáže nejen vyhrnout rukávy a zapojit se do práce, ale také nastavit zrcadlo a ukázat na věci, které nefungují dobře. Proto má respekt jak stakeholderů ve vedoucích pozicích, tak v týmech, které jej následují s důvěrou a pocitem jistoty.
 • Příklad – poslechněte si nahrávku s agilním koučem na úrovni 4. 
 • Pozorování:
   • Důsledek nahrávky věříme vede ke stabilizaci situace. Tribe lead má náboje na uklidnění situace na boardu, současně se otevřela cesta k několika řešením – jak krátkodobým, tak dlouhodobým. Věříme, že i důvěra Tribe leada směrem k agilnímu kouči je nyní vysoká – “Kouč je parťák, nejsem v tom sám, máme kroky”.
 • Důsledek
  • Takový kouč je také velmi aktivní. Pouští se do velkých výzev s vnitřní představou ideálu “jak by to mělo být”, ale současně respektuje aktuální stav a tempo organizace a jednotlivců. Snaží je zapojit, povzbudit a podpořit. Snaží se využít maximum dobrého, co už v organizaci je a vždy hledá následující krok, který organizaci posune směrem k (nedosažitelnému) ideálu.

Shrnutí

Až budete ve své organizaci obsazovat roli Agilního kouče, vezměte v potaz nejen jeho kompetenci v oblasti Agile, metodologií a postupů, ale také jeho mentální nastavení. Mnohdy je lepší dobře nastavený kouč s menší zkušeností – ta se dá cíleně velmi rychle dohnat například dočasným párováním s jiným zkušeným koučem, než procesní matador, který ale ve firmě svým postojem zablokuje transformaci.

Jaké kouče v organizaci máte vy?