Jak začít s RainFellows

1. krok: odšpuntování díky osobnímu prožitku

Největší brzda/blok pro jakékoliv zlepšení je v prvé řadě v našich hlavách. Představte si,  jak je pro jednoho člověka těžké opustit původní návyky a zhubnout. Ve firmě to navíc není o jednom člověku, ale o skupině lidí, a o to těžší je odšpuntovat potenciál a rozpohybovat změnu. Naše (individuální, kolektivní) přesvědčení nám drží klapky na očích a udržují nás ve statusu quo. Kolektivně věříme, že je to takto nejlepší.

Proto je náš formát úvodního workshopu postaven na osobním prožitku – změně přístupu k řešení problémů. Na těchto workshopech si účastníci zažijí simulaci/hru např. Agilní hru (vhodná pro turbulentní prostředí změn, měnících se požadavků, projektů) a nebo Lean hru (spolupráci napříč odděleními, zlepšování stávajícího ustabilněného prostředí, rozpohybovaní změn alias Kaizen).

2. krok: plánování (dostatečně) dobrého výsledku

Od identifikace úzkých míst, problematických oblastí nebo témat se dostáváme k popisu budoucího stavu – ne idealistického, ale nejbližšího dosažitelného (dostatečně dobrého) stavu.

Dbáme na to, aby z workshopu vzešly konkrétní úkoly a eventuálně plán transformace. Zároveň vysvětlíme a v prvním kroku zavedeme rámec řízení změny ve společnosti. Součástí je kvartální řízení strategie na úrovni managementu.

3. krok: podpora během transformace

Přízvisko “kamarádi do deště” jsme získali díky tomu, že jsme naše klienty provázeli v průběhu celé transformace/změny. V případě Agilní transformace se účastníme klíčových schůzek – od plánování po uzavření/retrospektivu. Vedeme rozvoj interních koučů a lídrů ve formátu pravidelné Akademie. Jsme s vámi, kdykoliv narazíte na problém a překážku. Známe cestu a jdeme po ní s vámi.

 

X. krok: zapojení dalších expertů z naší sítě

Kultura spolupráce, neboli úroveň přemýšlení MY namísto ONI nebo JÁ, je v jádru naší filozofie. Proto spolu-tvoříme expertní síť RED BUTTON. V okamžiku, kdy odkrýváme témata a problémy, o kterých jsme přesvědčeni, že je naši kolegové ze sítě řeší na špičkové úrovni, zakomponujeme jejich konzultace do naší spolupráce. Vše je ověřeno a garantováno z naší strany.

 

Speciální podpora lídrů a majitelů firem

Předchozí kroky a aktivity přináší zvýšení produktivity, efektivity a mnohem atraktivnější prostředí pro zaměstnance. Jde o práci ve firmě. Každá aktivita ve společnosti ale začíná a končí s jejími lídry, potažmo majiteli. Proto jsme v roce 2015 spolu-vytvořili platformu BUSINESSCON, na které se pravidelně potkávají majitelé a lídři firem, aby se vzájemně inspirovali a nasdíleli si funkční a nefunkční řešení problémů. Doporučujeme tato setkání, pokud chcete zažít kulturu spolupráce – MY a tuto kulturu pak přenést do své firmy. Změna začíná u nás.