Individuální koučink

Z naší praxe plyne, že největší pákový efekt během transformace nebo jakékoliv organizační změny má působení na lídry na 1-1 individuálním koučinku a mentoringu. 

new-logo-rohlik
800px-Česká_spořitelna_-_logo.svg
artin-logo
hc-vitkovice-logo
T-Mobile_New_Logo_Primary_RGB_W-on-M
sie-logo-layer-claim-petrol-rgb

Co se během individuálního sezení děje

S lídrem (typicky pozice Head of …, manžer B-1, role Tribe lead, Product Owner, Agile Coach, …) máme pravidelná, 60min sezení 1-1 typicky 1x za 14 dní. 

Na prvním z nich si “klient” definuje zakázku, která typicky vypadá takto: 

  • Uvedení do nové role nebo posun ve stávající (Tribe Lead, Product Owner)
  • Zvládnutí výzev spojených s organizační změnou / Agilní transformací
  • Rozvoj leadership a manažerských kompetencí
  • Budování kultury partnerství v organizaci
  • Zvládání tlaku v náročných podmínkách
  • Řešení krizové situace, modelování scénářů a zpětná vazba
  • Vnitřní stabilita mě jako lídra
  • Komunikace a budování vztahů v organizaci, aby se každý cítil být důležitou součástí

Na základě tohoto zadání, které se může i v průběhu měnit, volíme způsob a metodu. Někdy jde o mentoring a sdílení zkušeností, jindy o poskytování rozvojové zpětné vazby nebo stínování práce s týmem. 

U jiných témat jde o koučování a změnu mentálních návyků / přesvědčení, aby klient dosáhl změny nastavení způsobu myšlení (mindsetu), změny vnitřního emočního klimatu a tudíž rozhodování z postoje vnitřní síly a nadhledu.

Jindy přejdeme do skupinového sezení a děláme mediaci. Je to v případě napjatých vztahů na pracovišti (zakladatelé vs. CEO, Product Owner vs. zbytek týmu, Agile Coach vs. Tribe Lead apod.) Někdy se situace překlopí do osobní roviny a v tomto případě přichází na řadu osobní koučování a mediace.

Osobní koučování a mediace

Pokud má leader – čili klíčový člověk ve firmě – svůj osobní problém, pak je firma vždy na druhém místě a je to v ní znát. Pracovní výzvy, které by jinak dotyčný řešil s nadhledem a efektivně, se stávají pokračováním rodinných dramat a frustrací.

Vnímáme rostoucí potřebu zabezpečit a ošetřit klíčové lidi ve firmě obzvláště v dnešní bezprecedentní době, ve které sílí obavy z nejasného vývoje do budoucna. Neustále se děje spousta změn, a to i u věcí, které platily za jistoty a  najednou neplatí. Lidé si zvykli na home office, lídři se tak učí budovat a udržovat vztahy “na dálku”. Výrazně vzrostlo napětí v rodinách a osobních vztazích. Ve společnosti vzrostl až o 100% nárůst obav, strachů a depresí. Viz zpráva OECD.

Na našich individuálních sezeních dáváme prostor (často jediný, který dotyčný má) otevřít i tyto osobní starosti, frustrace a bolesti, které zdánlivě do pracovního prostředí nepatří. Přesto mají na firmu velký vliv.

Co říkají zákazníci

Od koučování jsem neměl žádná velká očekávání. Chtěl jsem vyzkoušet, o čem to vlastně je. Už po prvních šesti sezeních jsem u sebe cítil obrovský posun, hlavně v oblastech rozhodnosti a sebevědomí. I kolegové se mě začali ptát, co se se mnou stalo. Roman mi sednul, nadále s ním spolupracuji na posouvání dalších oblastí.

Michal Pachlopník

CEO, Artin

 

STOP! Umět se zastavit, ohlédnout, v tichu si zapřemýšlet, to v dnešní uspěchané době a rychle se měnícím prostředí není jen tak. Jako kouč vím, jak strašně je to nápomocné a důležité! A tak mám svého kouče, který mi s tím pomáhá a doprovází mě. S Romanem to začalo úplně nenápadným pracovním tématem, po třech měsících jdeme až “na kost” a naše sezení jsou často velmi emotivní záležitost plná WAU efektů a překvapivých momentů, které mě posouvají nejen v pracovním, ale i v osobním životě. Když jsem včera rekapitulovala, jaký kus cesty jsme ušli, nestačila jsem se divit… A já za to strašně děkuju! Na tu hodinu, kdy budu mít čas sama si přemýšlet a jít s touhle skvělou podporou zase o kus dál není možné se netěšit! I když je to někdy fakt tvrdá práce!

Martina Holasová

Agile Coach, T-Mobile

Koučink s Romanem mně moc pomohl jak po pracovní, tak i soukromé stránce. Svoboda volby, koncentrace na tady a teď, sebedisciplína, hodnotové ukotvení nebo třeba taky vizualizace a nastavení mysli, to všechno byla témata našich setkání. Pokud se, tak jako já rozhodnete pro spolupráci s Romanem, dostanete příležitost potkat člověka, který se umí velmi rychle naladit na vaši strunu, disponuje obsáhlou praxí a v dnešní době tolik potřebným nadhledem. Nechá vás přemýšlet a navrhovat řešení a zároveň umí ve správný čas přijít s vlastním pohledem na věc. Během našich setkání jsem vždy měl pocit, že na druhé straně je parťák, který se mi na sto procent věnuje a hledá ty nejlepší cesty, jak mi pomoci.
Romane, upřímné díky!

Jan Hovorka

Manažer, Česká Spořitelna

S Romanem se známe díky předchozí spolupráci Rainfellows na agilní transformaci Rohlíku. Spolupráce mi seděla a když mi Roman nabídl možnost osobního koučinku, říkal jsem si, že vyzkouším. Potkáváme se na pravidelné bázi cca rok a půl a hranici mezi profesním koučinkem a terapií je dávno smazaná. Že jsme naladěni na stejnou vlnu jsem věděl již dříve, ale nikdy by mě nenapadlo, jakých (zdaleka nejen pracovních) pokroků můžeme společně dosáhnout. Přitom úplně stačí 2x jedna hodina měsíčně. Nelze to zkrátka shrnout jinak, než že díky společným sezením je můj život daleko jednodušší a veselejší. A za to má Roman mé obrovské díky!

Ondřej Klamt

CTO, Rohlik Group

Roman je definicí špičkového obchodního kouče moderní doby. S více než 20 lety přátelství a profesních zkušeností mohu s jistotou říci, že jeho odborné znalosti v oblasti managementu a obchodního koučování nemají obdoby. Má pozoruhodný dar mentoringu a vášeň pro osobní růst, což ho odlišuje od ostatních. Roman překračuje obvyklé povrchní koučovací metody a proniká hluboko do základních přesvědčení svých klientů, čímž jim dává možnost řešit i ty nejtěžší výzvy v oblasti vedení s nově nabytým nadhledem a odhodláním. I když to nemusí být pro každého, účinky jsou obvykle dalekosáhlé a mění život. Nenechte si ujít příležitost pracovat s koučem, který skutečně mění životy – vyberte si Romana.

Antonín Pokorny

Co-founder & Board Member, Newired

Garant

Chcete s někým probrat výzvy a získat potřebný nadhled? 

Domluvte si nezávaznou hodinku s Romanem.

Roman-original-velka_edited-scaled - VYREZ

Roman Šmiřák
+420 724 748 425
roman.smirak@rainfellows.cz