Agilní Transformace

 • Chcete nastartovat nebo restartovat transformaci na Agile uvnitř firmy?
 • Nevíte kde začít, jak to naplánovat,co má kdo dělat, kolik to bude stát?
 • Chybí interní ambasador, který by uměl Agilitu zavést na úrovni firmy?

Proč s námi

Věříme, že proměna by měla být více radost, než starost. Vede totiž k ještě lepší budoucnosti. My budeme vaším zkušeným partnerem pro vaši organizační, procesní a kulturní transformaci, se kterým vás ta proměna bude bytostně těšit.

 • Zkušenost 
  • S Agilními transformacemi máme přes 15 let zkušeností. Detailně známe všechna úskalí, která brání úspěšnému zavedení Agility do praxe.
 • Máme lidský a empatický přístup.
  • „Lidské“ a partnerské (přátelské) provedení změnou – pomoc na této trnité cestě.
  • Transformace ne jako tabulkově metodický postup, ale jako cesta, která vás může těšit.
 • Modulární přístup našich služeb

  • V rámci transformace nabízíme služby: workshopy, mentoring PO,AC…, TSP.. A vy si můžete vybrat jen část. 
 • Ušpiníme si ruce

 • Udržitelnost

  • Pokud z nějakého důvodu musíme být rukama/motorem změny, snažíme se, aby tak bylo jen po nezbytně krátkou dobu. Změna je totiž na nás po tuto dobu plně závislá, což je riziko pro udržitelnost.
  • Pro předání nástrojů, procesů a chování máme léty ověřený rámec založený na learning-by-doing na konkrétních situacích a projektech s přispěním našeho mentora/kouče, který lidi ve firmě vede až k plné samostatnosti.

Jak pracujeme

 • Léty ověřený způsob práce:

  • vychovat klíčové role jako je interní Scrum Master (SM) a Product Owner (PO) aby se stali rukama/motorem změny a agilního přístupu
  • vychovávat je na konkrétních reálných projektech
  • předat jim “správné” nástroje a chování (v daném kontextu)
  • maximálně je při tom podpořit a udržet v tzv. zóně učení
  • pomoci managementu vytvořit správné prostředí pro změnu

 

Pomáháme ve všech fázích agilní transformace. Od jejího rozjezdu, před design, implementaci, realizaci, až do stavu “business as usual”.

1) Inception

Řekneme si, co vlastně řešíme, jaké je zadání a co bude konkrétním měřitelným výstupem. Jaký bude rozsah transformace, čeho se bude týkat a které oblasti jsou mimo. Dohodneme si pravidla hry, jak budeme spolupracovat a jak budeme počítat skóre.
Výstup: Víme, co spolu transformujeme a jak bude vypadat výsledek.

2) Pilot

Vybereme pilotní oblasti, nebo týmy. V jejich rámci edukujeme jednotlivé týmy a mentorujeme jejich Agilní (re)start do fáze produktivity. Mentorujeme a ujasňujeme role a procesy jak v týmu, tak i ve spolupracujících týmech a odděleních. Zároveň formujeme správný mindset orientovaný na spolupráci a společný cíl.
Výstup: Pilotní týmy mají nastaven způsob spolupráce a učení, ví s kým/kdy/jak spolupracovat. Playbook v1. 

3) Evaluation & Scaling

Průběžně sledujeme jak se transformace vyvíjí a agilně upravujeme směřování a kroky k maximálnímu efektu. Nakonec vyhodnotíme celkový přínos, připravíme výstupní lekce pro další oddělení a týmy a naplánujeme si další postup. Implementujeme škálovací principy a metody do praxe. Fazi pilot aplikujem pro další týmy.
Výstup: Víme čím jsme prošli, co nám to přineslo a jak to může pomoci dalším. Playbook v2.

4) Business as usual

Kontinuální podpora.
Výstup:  Organizace zvládá změny a kompetence jsou vybudovány interně.

Co dále?

Jednoduše a hravě vysvětlit Agilní transformaci umí nejlépe Petr. Naváhejte mu zavolat (+420728156173), rád Vám vysvětlí detaily, nebo naplánuje schůzku.  

 

Petr - profilovka FINAL