Agilní Akademie

Chcete postavit Agilitu ve firmě na pevných základech? 

Ve firmách inovujeme postupy, projektové nástroje, kanceláře i péči o zaměstnance. Ale často zapomínáme, že k úspěšné změně potřebujeme inovovat i postoje a přesvědčení lidí ve firmě, tak aby měli odvahu riskovat, jsou vytrvalí v experimentování a kreativní v hledání nových cest a inovací.

Pojďte si s námi zažít 3 klíčové moduly, které vám pomůžou pochopit agilní mindset a to, jak s tím dále pracovat u vás ve firmě.

Modul 1 – Umění Agile

Nejlepší způsob, jak vysvětlit základní agilní principy, je zažít si je a vymyslet si je sami.
Je to vůbec možné? Ano, v našem simulovaném prostředí se účastníci setkávají s “běžnými” výzvami typickými pro tradiční projektové řízení. Na základě zkušeností účastníci vymyslí „agilní způsob práce“ a zažijí několik sprintů. Silná osobní zkušenost pak umožňuje rychlé mapování na teorii Scrum. 

Více detailů o tomto modulu najdete na této stránce.

Modul 2 – Agilní kultura a leadership 

Často žijeme ve své pracovní bublině. Máme vlastní oddělení, kde se nám zdá, že vše funguje dobře. To ostatní způsobují potíže, že? V této simulaci zažijete skutečnou sílu kultury typu „spolupracovat“, která je naprostým předpokladem jakékoli agilní transformace, aby její vedoucí – vy – podporovali kulturu spolupráce a komunikace přes hranice organizace.

Více detailů o tomto modulu najdete na této stránce.

Modul 3 – Lean a Kanban

Jak aplikovat agilní principy a postupy nejen v oblasti výzkumu a vývoje softwaru, ale v celém projektu/oddělení?

Modul vysvětluje základní nástroje, které používáme v následujícím workshopu Kaizen. 

Více detailů o tomto modulu najdete na této stránce.